Före- och efterbilder

Konstruktion av staket

Ihopbyggnad av två stugor

Staket runt soptunnor

Två stugor som byggts ihop

Utbyggnad av altan

Anläggning av mur

Trädgårdsarbete

Markarbete

Dräneringsarbete

Konstruktion av trappa

Köksrenovering

Invändig målning rum

Invändig målning rum
Anläggning av stengolv
Badrumsrenovering
Fasadmålning
Byggnation av staket
Trappa för komplementhus
Altan för villa
Renovering av staket i Linköping
Byggnation av altantrall i Norrköping city
Takomläggning Markgärdet
Plattläggning Skärkind
Ombyggnation av vägg för fönster samt panelbyte Skärblacka
Badrumsrenovering Ljunga
Tillbyggnad 15kvm Hällestad
Utbyggnad 2plan
Utbyggnad 60 kvm Skärblacka
Utbyggnad 2 plan
Montering nytt fönster
Montering av brandutrymning Folkets hus
Köksrenovering fuktskada
Montering av golvbrunn
Takomläggning Tolskepp
Montering av ramp
Byggnation av uterum
Takomläggning Svärtinge
Byggnation av uterum Svärtinge