hamburger

Före- och efterbilder

Konstruktion av staket

Ihopbyggnad av två stugor

Staket runt soptunnor

Två stugor som byggts ihop

Utbyggnad av altan

Anläggning av mur

Trädgårdsarbete

Markarbete

Dräneringsarbete

Konstruktion av trappa

Köksrenovering

Invändig målning rum

Invändig målning rum
Anläggning av stengolv
Badrumsrenovering
Fasadmålning
Byggnation av staket
Trappa för komplementhus
Altan för villa